O firme

 

BD Sensors s.r.o. so sídlom na ul. Osloboditeľov 60/A v Košiciach je firmou s viac ako 30 ročnou tradíciou v oblasti obchodu s meracou a regulačnou technikou na Slovensku. Vo svojom portfóliu ponúka široký sortiment výrobkov z danej oblasti, ako napríklad snímače tlaku, snímače výšky hladín kvapalín, snímače teploty a prevodníky, ultrazvukové, radarové a kapacitné snímačenapájacie zdroje a ďalšie prístroje, ktoré nájdu uplatnenie v každom priemyselnom odvetví.

BD Sensors s.r.o., ako moderná a prosperujúca obchodná spoločnosť, sa neustále snaží nájsť pre svojich zákazníkov nové riešenia na základe ich požiadaviek.

 

4 argumenty pre BD Sensors

Kompetencia

BD Sensors s.r.o. úzko spolupracuje priamo s výrobcami meracej a regulačnej techniky. Zo škály ponúkaného sortimentu firiem - akými sú BD Sensors s.r.o. Buchlovice, RAWET s.r.o. Blansko a DINEL s.r.o. Zlín - je zrejmé, že zastupuje výhradne výrobcov, ktorí na slovenskom trhu predstavujú špičku vo svojom odbore.

Flexibilita

Vzhľadom k tejto úzkej spolupráci BD Sensors s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov krátke dodacie lehoty, rýchly záručný a pozáručný servis (priamo u výrobcu), prísun najnovších poznatkov z oblasti vývoja nových typov a možnosť  výroby prístrojov s atypickými parametrami. Preferuje najmä osobný kontakt so zákazníkom, čo prispieva k urýchleniu vybavovania objednávok a k užšej spolupráci vo vzťahu dodávateľ – odberateľ.

Spoľahlivosť

V súčasnosti sa BD Sensors s.r.o. riadi vlastným systémom manažérstva kvality v náväznosti na medzinárodné normy a štandardy, čo svedčí o dôraze kladenom predovšetkým na kvalitu poskytovaných výrobkov a služieb a tým aj snahe uspokojiť požiadavky zákazníkov v maximálne plnej miere.

Efektivita

Jedným z hlavných cieľov BD Sensors s.r.o. je ponúknuť zákazníkom ekonomicky výhodné riešenia pri zachovaní vysokej kvality, technických parametrov a s tým súvisiaceho servisu (pomer cena – výkon).

Špecializovaní obchodno-technickí zástupcovia Vám radi poskytnú potrebné technické údaje a aktuálne ceny spomínaných výrobkov. Veríme, že po preštudovaní nami poskytnutých podkladových materiálov nájdu tieto výrobky uplatnenie aj vo Vašich aplikáciách.

Logo BD Senzors
E-zoneE-zone, webdizajn © 2011