BD Sensors

Dinel

Rawet

Statron

 • snímače ( prevodníky ) relatívneho tlaku
 • snímače absolútneho tlaku
 • snímače diferenčného tlaku
 • hydrostatické snímače výšky hladiny kvapalín
 • elektronické tlakové spínače
 • tlakové senzory
 • digitálne manometre
 • ultrazvukové a radarové snímače
 • kapacitné hladinové snímače
 • limitné hladinové snímače a stavoznaky
 • kapacitné približovacie snímače
 • vyhodnocovacie a zobrazovacie jednotky pre snímače
 • napájacie zdroje
 • izolačné prevodníky
 • odporové teplomery
 • snímače teploty
 • prevodníky jednosmerných a striedavých el. veličín
 • prevodníky pre priemyselné meranie teploty
 • galvanické oddeľovače
 • napájacie zdroje
 • laboratórne regulovateľné zdroje el. napätia a prúdu
 • stabilizované zdroje s pevným napätím
 • regulovateľné transformátory
 • oddeľovacie transformátory
 • elektronické záťaže
 • meniče DC/DC, DC/AC
 • záložné zdroje
 • nabíjačky
Viac Viac Viac Cennik
Nenašli ste vhodný snímač / prevodník / príslušenstvo? Neváhajte nás kontaktovať!
Logo BD Senzors
E-zoneE-zone, webdizajn © 2011