Certifikáty

p> 

 

Dokument Označenie Logo Typ
Súbor
           
Certifikát II 1G Ex ia IIC T4 Ga DMP 331 DMK 331 LMP 307
    DMP 331i DMK 331P LMP 307i
    DMP 331P DMK 457 LMP 308
    DMP 333 DMP 457 LMP 308i
    DMP 333i DMP 335 LMP 331

      DMP 343 17.600g LMP 331i
     
 

Certifikát pre bane I M1 Ex ia I Ma   DMP 331i LMP 331i LMP 307i
      DMP 333i   LMP 308i  
             
Prehlásenie o zhode          
 
Atest Pitná voda
LMP 307
 
    LMP 308  
 

Osvedčenie Kalibračné laboratórium
 


Autorizácia Úradné overenie    

Uznanie úradného overenia Vestník č. 7/2015

Schválenie typu meradla TSK 173/15-015Certifikát II 1G Ex ia IIB T4
LMK 358H
LMK 381H    LMK 382H      LMK 457H      
      LMK 458H      
Prehlásenie o zhode          

Prehlásenie o zhode II3G ExnA IICT4 0..70°C

 

26.600
LMP 331

Certifikát II3G ExnA IICT4 0..70°C DMP 331
DMK 331DMP 333
LMK 331

DMP 343 DMD 331


Prehlásenie o zhode II3G ExnA IICT4 -20..50°C        
Certifikát II3G ExnA IICT4 -20..50°C        

Prehlásenie o zhode Štandard

 

DMP 331
DMK 351
LMP 308


DMP 333 DMP 343
LMP 808DMP 331P
DMP 341i LMP 331
DMP 457 DMP 331i LMP 331i

      DMK 331 DMP 333i LMK 331
 
      DMK 331P DPS200 LMK 351
 
      DS 4 DPS+ LMK 358
 
      DS 6 DMD 331 LMK 385
 
      DMP 334 DMD 333H LMP 305
 
      26.600 APS LMP 307

      26.600G HMP 331 LMK 457  
      30.600 DS 200 LMK 809  
      30.600G DS 200P LMP 308i  
      17.600 XACTi PA 430  
      17.600G XACTci TTR  
      18.600 VS 4 KL 1
      BAROLI LD 301 KL 2  
        DPS100    
Certifikát EEx ia IIC T4
LD 301

Certifikát II 2G Ex d IIC T5
XMD


Prehlásenie o zhode II 2G Ex d IIC T5    
Certifikát II 1/2G EEx ia IIC T4Prehlásenie o zhode        

Certifikát II 1G, II 1/2G bzw. II 2G EEx ia IIC/IIB T4
X/ACT nn  HMP 331Prehlásenie o zhode        Certifikát II (1)2 G EEx ia IIC T4
PA 430
DS 2XX

DS 4XXPrehlásenie o zhode        

     


Odborný posudok
Prevedenie pre kyslík
DMK 331
 Certifikát II 2G Ex ia IIC T4 Gb DM01    
Prehlásenie o zhode          
 
Certifikát II 1G, II 1/2G; II 2G EEx ia IIC/IIB T4 XMP    
Prehlásenie o zhode          
Certifikát II 2G Ex d IIC T5 Gb        
Prehlásenie o zhode          
Logo BD Senzors
E-zoneE-zone, webdizajn © 2011